కుట్టి ఏ జీవన అని చెప్పేస్తుందా?

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. nageswararao

  nageswararao2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please telecast radha krishna Star maa what har har mahadev 1 hour what Star maa swami saranam Ayyappa what Star maa 😡😡😡😡😡😡 please telecast radha krishna 😭😭😭😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 2. perka soundarya

  perka soundarya3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Enka 10 yrs ina cheppadhu...🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

 3. Kami Reddy

  Kami Reddy3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  0-18-18

 4. prasanth

  prasanth3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sunny the biggboss5 winner ....vote to genuine not to waste channu

 5. prasanth

  prasanth3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bb promo need

 6. Sudhakar Reddy

  Sudhakar Reddy3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Editor mama inka entha sepu memu wait cheyale BB promo kavli 🔥🔥🔥🔥

 7. Ravi Varma

  Ravi Varma3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  నేను ఆడ పిల్లను కుట్టిని కాదు

 8. Interesting Quiz For You

  Interesting Quiz For You3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  inhistory.info/net/eaJ33IqFqK3Nqqs/v.html

 9. Thiru REBAL star

  Thiru REBAL star3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Who are waiting for bb promo like here

 10. Ravi Varma

  Ravi Varma3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bb promo veyi sami

 11. Hey Guys!!

  Hey Guys!!3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Entamandi bb promo kosam refresh chestunaru 👍👍👍

 12. Interesting Quiz For You

  Interesting Quiz For You3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  inhistory.info/net/eaJ33IqFqK3Nqqs/v.html

 13. Niharika Chichili

  Niharika Chichili3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Who are waiting for BB promo 🔥🔥🔥🔥🔥

 14. Sudhakar Reddy

  Sudhakar Reddy3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  S

 15. Shaik Shabeena

  Shaik Shabeena3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😪

 16. Thiru REBAL star

  Thiru REBAL star3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nenu